Türkmenistanda web sahypasyny ösdürmek taslamasy

Aşgabatda telekeçiler we kompaniýalar üçin web sahypalaryna girýän kartoçkalar

Taslamanyň esasy maksady

Türkmenistanyň, Aşgabadyň bir kompaniýasynyň ýa-da telekeçisiniň internet wekilçiligini döretmek.


Onlaýn wizit kartoçka almak üçin üç esasy ädim bar. Kiçijik işewürlik üçin iň oňat çözgüt

Saýt gurmak

Birinji ädim

Domen saýlamaga, hasaba alynmaga we wizit kartoçkasyna birikdirmäge kömek ederis


2-nji ädim

Sahypanyň gurluşyny düzmek. Müşderi materiallarynyň saýtda neşir edilmegi (4-8 sahypa)


3-nji ädim

Subdomain-de makala we habar blogyny dizaýn etmek. Yandex-de Turbo sahypasyny dizaýn etmek (islege görä)


Müşderilere kompaniýaňyz barada aýdyň

Professional web sahypasy satuwy artdyrmaga kömek edýär. Sarp edijileriň 70% -e golaýy web sahypasy bolmadyk bir kompaniýadan satyn almak islemeýändigini aýtdy.


Soraglaryňyz barmy?

Taslama barada has giňişleýin maglumat üçin adrese ýazyň

vizitkatm@gmail.com